AVG

Versie 1.0

De inhoud van deze pagina is voor het laatst aangepast op 4 juni 2018.

Ik ben mij er van bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te waarborgen en beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel, en hoe ik hiermee uw gebruikservaring verbeter. Zo snapt u precies hoe ik werk.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Fototour360 en Shanna Jongkind Fotografie. U dient zich ervan bewust te zijn dat Fototour360 en Shanna Jongkind Fotografie niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Fototour360 en Shanna Jongkind Fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Het gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van mijn diensten

Wanneer u gebruik maakt van mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden schriftelijk bewaard en/ of opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Communicatie

Wanneer u e-mail/ messenger/ whatsapp of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden of om met u in contact te komen. De gegevens worden schriftelijk bewaard en/ of opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij u hier toestemming voor heeft gegeven.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Ik biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan mij is verstrekt.

Verklaring en disclaimer

Hoewel ik de informatie op onze website en in overige publicaties met zorg hebben samengesteld, kan voor de juistheid en volledigheid ervan niet worden ingestaan. Daarom kunnen aan de informatie en de tarieven op deze site geen rechten worden ontleend en aanvaard ik geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of gedateerde gegevens. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy beleid voldoe. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met mij opnemen:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06 - 1845 8778

Tarieven

Soort fotoshoot

Duur van de fotoshoot

Aantal foto's

Prijs

Meerprijs 

Mini studio shoot 

30 minuten 3 - 5 € 60,-

3 foto's extra € 40,-

Mini fotoshoot op locatie 

30 minuten 3 - 5 € 85,- 3 foto's extra € 40,-
Newborn shoot in de studio 2 - 3 uur c.a. 20 € 180,- DVD met medium resolutie bestanden € 10,-
Newborn shoot op locatie 2 - 4 uur c.a. 20 € 230,- DVD met medium resolutie bestanden € 10,-
Zwangerschaps shoot 
in de studio
1 - 1,5 uur 10 - 15 € 125,-
Zwangerschaps shoot 
op locatie
1 - 1,5 uur 10 - 15 € 150,-
Studio shoot 

1 - 1,5 uur 10 - 15 € 125,-
Fotoshoot op locatie 
(eventueel met dier)
1 - 1,5 uur 10 - 15 € 150,-
Silhouette shoot in de studio   1 - 1,5 uur 10 - 15 € 135,-
Silhouette shoot op locatie     1 - 1,5 uur 10 - 15 € 160,-
Bruidsreportage
(incl. foto's high-res. op DVD of USB in een luxe giftbox)
c.a. 6 - 8 uur € 800,-

De tarieven zijn inclusief;

  • Begeleidende informatie voorafgaand aan de sessie, zodat je goed voorbereid de fotoshoot in gaat;
  • Mijn tijd en creativiteit voorafgaand aan en gedurende de fotoshoot, welke ca. 1 tot 1,5 uur zal duren (m.u.v. newborn en bruidsreportages);
  • Gebruik van attributen (bij newborn bestaat dit o.a. uit mutsjes, haarbandjes, dekens, kleden, setting-attributen en decoratie);
  • Professionele nabewerking;
  • Foto’s op web-formaat (zonder logo) digitaal afgeleverd (niet geschikt voor afdrukken);

De genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief eventuele reiskosten. Ik reken geen reiskosten in een straal van 10 km rond-om Raalte.
Voor groeps- en/of familiefoto's kunt u het beste even contact opnemen over de prijzen en mogelijkheden. 

Voor zakelijke klanten hanteer ik andere prijzen en aflevermogelijkheden. Informeer naar de zakelijke tarieven.

Aflevermogelijkheden

Product

Inhoud

Prijs

Pakket klein 5 afdrukken op 10x15 of 13x18 formaat
2 digitale bestanden in hoge resolutie
€ 25,-
Pakket medium 7 afdrukken op 10x15 of 13x18 formaat
1 afdruk op 20x30 formaat
5 digitale bestanden in hoge resolutie
€ 45,-
Pakket groot 10 afdrukken in 10x15 of 13x18 formaat
2 afdrukken op 20 x 30 formaat
8 bestanden in hoge resolutie
€ 75,-
Luxe DVD of USB giftbox met alle afgeleverde bestanden in medium resolutie,
in combinatie met een aflever pakket
€ 50,-
Luxe DVD of USB giftbox met alle afgeleverde bestanden in hoge resolutie,
in combinatie met een aflever pakket
€ 75,-
Luxe DVD of USB giftbox met alle afgeleverde bestanden in medium resolutie € 75,-
Luxe DVD of USB giftbox met alle afgeleverde bestanden in hoge resolutie € 95,-
Korting indien u kiest voor een basis DVD i.p.v. luxe DVD giftbox -  € 25,-
Digitaal bestand in hoge resolutie € 17,50
Extra of andere nabewerkingen per foto, gerekend per 15 minuten € 10,-
Losse afdruk 10 x 15 € 6,50
Losse afdruk 13 x 18 € 8,50
Losse afdruk 20 x 30 € 13,50
Vanaf 4 losse afdrukken ontvangt u een korting van € 2,50 per afdruk -  € 2,50

De genoemde prijzen zijn inclusief btw en inclusief eventuele verzendkosten. Afhalen of langs brengen (tegen reiskostenvergoeding) is ook mogelijk. 
In overleg kan ik ook een pakket op maat samen stellen! Informeer naar de mogelijkheden.

Tevens kunt u ook groot drukwerk, bijvoorbeeld (ingelijste) posters, canvas, aluminium of een foto op hout bij mij bestellen. Ook voor foto-albums kunt u bij mij terecht. Informeer naar de prijzen en mogelijkheden!

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1.      In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2.      Aw: Auteurswet 1912

1.3.      Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

1.4.      Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick.

1.5.      Fototour360: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

1.6.      Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

1.7.      Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

2.1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fototour360 en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

3.1.      Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

3.2.      Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Fototour360 heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1.      Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Fototour360 gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2.      Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Fototour360 naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Fototour360 onder meer zal kunnen aanknopen bij de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van Fototour360 in rekening gebracht.

4.3.      Indien aannemelijk is dat Fototour360 hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1.      De Wederpartij zal de factuur van Fototour360 op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Fototour360 heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2.      Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

5.3.      De Wederpartij verricht de aan Fototour360 verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Fototour360 heeft verstrekt.

5.4.      Indien Fototour360 het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn (14 dagen) heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 8%.

5.5.      Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6.      Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van Fototour360 nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Fototour360 dan ook.

6. Controle

6.1.      Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft Fototour360 na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Fototour360 aan te wijzen RA/AA accountant.

6.2.      In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij als dan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Fototour360 voldoen.

7. Levering

7.1.      Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

7.2.      Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Fototour360 vastgesteld.

7.3.      Indien Fototour360 en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Fototour360 het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met een nader af te spreken percentage, maar tenminste 25% te verhogen.

7.4.      Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

7.5.      Fototour360 levert uitsluitend door Fototour360 nabewerkte beelden, tenzij anders is overeengekomen en door zowel Fototour360 als wederpartij schriftelijk is ondertekend. Elke bewerking aangebracht door ieder ander dan Fototour360 is inbreuk op het auteursrecht. Zie punt 11 en 12 voor het geldende auteursrecht welke gehanteerd wordt door Fototour360.

8. Tevredenheid en Klachten

8.1.      Fototour360 geeft een tevredenheidsgarantie.

8.2.      Indien de Wederpartij onverhoopt toch klachten heeft inzake het geleverde werk, dan dienen deze zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan Fototour360 te worden medegedeeld. Fototour360 heeft het recht om het afgekeurde werk nader te controleren, en, indien uw klacht terecht is, binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

9. Opdracht

9.1.      Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Fototour360 zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

9.2.      Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Fototour360. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Fototour360 aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Fototour360 overeenkomstig de offerte.

9.3.      Fototour360 heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

9.4.      Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Fototour360 slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Fototour360 is geretourneerd.

9.5.      Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Fototour360 volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Fototour360 werkt om tot uitvoering van de opdracht overeenkomst te komen.

10. Annulering

10.1.      In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Fototour360 recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

11. Auteursrecht en portretrecht

11.1.      Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Fototour360. Tenzij anders overeengekomen, en door beide partijen schriftelijk is ondertekend.

11.2.      Fototour360 is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de al dan niet geleverde diensten of producten.

11.3.      Fototour360 is vrij om voor promotiedoeleinden de al dan niet geleverde diensten of producten op de eigen website te publiceren.

11.4.      Fototour360 is vrij om voor promotiedoeleinden en commerciële doeleinden de al dan niet geleverde diensten of producten te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren. 

11.5.      Met het accepteren van de diensten van Fototour360 verklaart de wederpartij dat de portretten met zijn/ haar uitdrukkelijke toestemming worden/ zijn gemaakt. 

11.6.      De wederpartij verleent Fototour360 het recht (hetgeen kan worden overgedragen aan andere partijen, wanneer de fotograaf dit wil) om zonder beperking de al dan niet geleverde producten te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren. Tenzij anders overeengekomen, en door beide partijen schriftelijk is ondertekend.

11.7.      Met het accepteren van de diensten van Fototour360 verklaart de wederpartij dat hij/ zij de fotograaf vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid op het portretrecht van of door de getoonde persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger.

12. Inbreuk op auteursrecht

12.1.      Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fototour360.

12.2.      Bij inbreuk komt Fototour360 een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Fototour360 gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

13. Naamsvermelding

13.1.      De naam van Fototour360 dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

13.2.      Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Fototour360 een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Fototour360 gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buiten- gerechtelijke kosten).

13.3.      Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveel-voudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Fototour360 op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door Fototour360 tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

14. Persoonlijkheidsrechten

14.1.      De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

14.2.      Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt Fototour360 een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Fototour360 gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

15. Rechten van derden

15.1.      De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Fototour360 van alle aanspraken te dien zake.

15.2.      Fototour360 is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

16. Aansprakelijkheid Fototour360

16.1.      Fototour360 is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Fototour360 of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

17. Faillissement/ surséance

17.1.      Zowel Fototour360 als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Fototour360 het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

18. Rechts- en forumkeuze

18.1.      Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

18.2.      De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

18.3.      Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Fototour360 en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

downloaden Algemene Voorwaarden als pdf 

Informatieaanvraag

Bent u benieuwd wat ik kan bieden voor uw bedrijf of voor uw evenement? Vult u dan onderstaand formulier in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

 

Contact

Shanna Jongkind

Eigenaar van Fototour360, ShannaJongkind.nl en Silhouettefotografie

Vestigingsplaats

  • Hellendoorn
  • Nederland

Contact

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • 06-1845 8778

Facebook
Twitter
Linkedin

Overige gegevens

KvK nr: 55064159

BTW nr: NL203235976B01